תקנון

תקנון איחוד הרבנים במדינות האיסלאם

The Alliance of Rabbis in Islamic States (ARIS) was created to connect and support the activities of rabbis serving Jewish communities in predominantly Muslim countries.