תמיכה

התרומות הנדיבות שלכם יעזרו לנו מאוד לחזק את הקהילות שלנו ולהשיג את מטרותינו.
תודה על תמיכתכם.

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.