הזמנה לרבנים

אנו מזמינים את כל הרבנים המתגוררים
במדינות מוסלמיות להצטרף אלינו!

האיחוד הוקם במטרה לאחד רבנים המתגוררים במדינות מוסלמיות. האיחוד יאחד את כל הרבנים המעוניינים להצטרף – ספרדים ואשכנזים, שליחי חב”ד, וכן רבני קהילות מקומיות – כל רב המתגורר במדינות מוסלמיות מוזמן להצטרף אלינו.

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.