מרוקו

הרב לוי באנון שליט"א

הרב של קהילת חב"ד בקזבלנקה, מרוקו

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.