איראן

הרב יהודה גרמי שליט"א

הרב הראשי לאיראן

הרב אליהו סעידיאן שליט"א

הרב הראשי של איספהאן, איראן

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.