איחוד האמירויות

הרב מנדל דוכמן שליט"א

דובאי, איחוד האמירויות הערביות

הרב לוי דוכמן שליט"א

הרב של איחוד האמירויות

Rabbi Shimon Frenkel

הרב שמעון פרנקל שליט"א

סוכנות האמירויות להסמכת כשרות
איחוד האמירויות הערביות

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.