טורקיה

חכם באשי הגאון
הרב יצחק חליבה שליט"א

הרב הראשי של טורקיה

הרב מנחם מ. חיטריק שליט"א

יו"ר – רב הקהילה האשכנזית של איסטנבול, טורקיה

הרב יצחק אלאלוף שליט"א

– הרב של קהילת קמרבורגז וחבר בית הדין של איסטנבול, טורקיה

הרב יצחק פרס שליט"א

הרב של קהילת יניקוי וחבר בית הדין של איסטנבול, טורקיה

הרב דוד צבי שליט"א

רב בי״כ בית ישראל איסטנבול, טורקיה


הרב נפתלי הלבה שליט"א

עץ החיים אורטקוי וחבר בית הדין
איסטנבול, טורקיה

הרב מנדל פרוש שליט"א

רב במחלקת הכשרות טורקיה


הרב אברהם גרשון שליט"א

הרב אברהם גרשון שליט"א חסד לאברהם בויוקאדא, וחבר בית הדין, איסטנבול טורקיה

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.