טורקיה

הרב מנחם מ. חיטריק שליט"א

יו"ר – רב הקהילה האשכנזית של איסטנבול, טורקיה

הרב יצחק אלאלוף שליט"א

– הרב של קהילת קמרבורגז וחבר בית הדין של איסטנבול, טורקיה

הרב יצחק פרס שליט"א

הרב של קהילת יניקוי וחבר בית הדין של איסטנבול, טורקיה

הרב דוד צבי שליט"א

רב בי״כ בית ישראל איסטנבול, טורקיה

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.