תוניסיה

הגאון הרב חיים ביטון שליט"א

הרב הראשי של תוניסיה

הרב בנימין חטאב שליט"א

תוניסיה

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.