הרפובליקה הרוסית של טטרסטן

הרב יצחק גורליק שליט"א

הרב הראשי של הרפובליקה הרוסית של טטרסטן

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.