ניגריה

הרב ישראל אוזן
שליט"א

הרב הראשי של ניגריה

הרב מנחם שטרנבך שליט"א

רב העיר לאגוס, ניגריה

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.