קזחסטן

הרב ישעיה כהן שליט"א

הרב הראשי של קזחסטן

הרב שמואל קראוח שליט"א

הרב של נורסולטן, קזחסטן

הרב שמעון אש שליט"א

הרבי של פבלודר, קזחסטן

הרב מענדל זלמנוב שליט"א

הרב של קוסטנאי, קזחסטן

הרב אלחנן כהן שליט"א

הרב הראשי של אלמא-אטא, קזחסטן


הרב אסף פיינשטיין שליט"א

הרב של אוסטקמינגורסק, קזחסטן

הרב משה תומרקין שליט"א

הרב של קרגנדה, קזחסטן


הרב שבח זלטופולסקי שליט"א

אלמא-אטא, קזחסטן

הרב מרדכי מורוזוב שליט"א

הרב של שימקנט, קזחסטן

הרב מרדכי כהן שליט"א

שליח חב"ד אלמא-אטא, קזחסטן

הרב סעדיה ליברוב שליט"א

רב ושוחט אלמא אטא

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.