מצרים

הרב אברהם דיין שליט"א

לשעבר, הרב של הקהילה היהודית של אלכסנדריה, מצרים

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.