הרפובליקה הרוסית של בשקורטוסטן

הרב דן קריצ'בסקי שליט"א

הרב הראשי של רפובליקת בשקורטוסטן

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.