אזרבייג’ן

הרב פסח מירוב שליט"א

הרב בקהילת היהודים ההרריים באקו, אזרבייג'אן

הרב שנאור סגל שליט"א

הרב הראשי של הקהילה האשכנזית באזרבייג'ן

הרב מנדי לייכטר שליט"א

הרב של סומגאיט, אזרבייג'ן

הרב נחשון יונייב שליט"א

הרב לפעילויות נוער של הקהילה היהודית של באקו, אזרבייג'ן

הרב שניאור אלימלך שליט"א

רב בקהילה היהודית של באקו, אזרבייג'ן

הרב מתי לואיס שליט"א

הרב של הקהילה היהודית של באקו, אזרבייג'ן

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS) הוקם במטרה לקשר ותמוך בפעילויות רבנים אשר משרתים קהילות יהודיות בארצות ובאזורים שאוכלוסייתם בעיקר מוסלמית.